Grafen jest odmianą alotropową węgla, inaczej płaską strukturą atomów węgla ułożoną w formę siatki heksagonalnej, przypominającej plaster miodu. Materiał ten jest około 200 razy twardszy od stali. Jednocześnie jego gęstość jest zdecydowanie niższa, a masa jednego metra kwadratowego grafenu wynosi jedynie 0,763 mg. Grubość warstwy grafenu jest równa grubości jednego atomu węgla. Materiał ten zadziwia swoimi własnościami. Grafen doskonale przewodzi ciepło i prąd elektryczny. Jest niemal całkowicie przezroczysty. Jest to materiał bardzo lekki i elastyczny. Można go rozciągnąć nawet o 20 proc. w stosunku do jego długości. Nie przepuszcza żadnych substancji chemicznych. Przeprowadzone badania wykazały, że grafen posiada również właściwości antyseptyczne – zapobiegające rozwojowi bakterii wywołujących choroby. Jego budowa i właściwości sprawiają, że uznawany jest za najbardziej wytrzymały materiał na świecie. Jego unikatowość sprawia, że możliwości zastosowań są niemal nieograniczone.

Wyróżnia się dwa główne rodzaje grafenu, płatkowy oraz powierzchniowy. Obydwa z nich są skutecznie wytwarzane przez Advanced Graphene Products.

GRAFEN PŁATKOWY

Powstaje z prekursora grafitowego w wyniku syntezy chemicznej, lub obróbki mechanicznej polegających na rozbiciu struktury grafitu na pojedyncze płatki grafenu. Grafen płatkowy występuje w formie suchego proszku, różnego rodzaju ciekłych dyspersji oraz past. Wykorzystuje się go jako dodatek do farb, lakierów i kompozytów, dzięki czemu skutecznie poprawia właściwości produktu końcowego.

GRAFEN METALURGICZNY HSMG® (High Strength Metallurgical Graphene)

Jest to wielkopowierzchniowy grafen quazi-monokrystaliczny produkowany metodą metalurgicznego wzrostu na ciekłym metalu. Technologia wzrostu jest opatentowana i wdrażana przez Advanced Graphene Products do masowej produkcji. Produkt ten charakteryzuje się zwiększoną trwałością i mniejszą liczbą defektów. Wielkość pojedynczych ziaren w warstwie osiąga rozmiary aż do 1 mm, a sama struktura grafenu jest ciągła, gdyż proces wzrostu minimalizuje powstanie tzw. overlappingu. W praktyce oznacza to, że w procesie produkcji można uzyskać długie wstęgi grafenu, które następnie można przenieść na dowolny materiał. Grafen otrzymany w technologii HSMG® wykazuje również własności półprzewodnikowe. Możliwości zastosowania tego rodzaju grafenu są obecnie badane m.in. w sektorze kosmicznym, budownictwie, elektronice i sprzęcie sportowym i różnego rodzaju sensorach.

GRAFEN W DRUKU 3D

Dotychczas kilka firm próbowało produkować filament z dodatkiem grafenu. Jednak z uwagi na bardzo ograniczoną dostępność grafenu oraz jego wysoką cenę żadnej z nich nie udało się wdrożyć tego produktu w skali makro. Jako globalny producent grafenu mamy możliwość produkować filament z grafenem na skalę masową. Nasza formuła jest wystandaryzowana, dzięki czemu gwarantujemy najwyższą i powtarzalną jakość. Filamenty PROGRAFEN PLA i PET-G wzbogacone płatkami grafenu wykazują się wyraźnie lepszymi właściwościami mechanicznymi od tradycyjnych tworzyw. Zarówno w zakresie sprężystości jak i modułu rozciągania filament z grafenem zapewnia bardzo wysokie wartości. Filament z grafenem sprawdzi się wszędzie tam gdzie potrzebujemy odpornego i trwałego, a jednocześnie sprężystego i rozciągliwego tworzywa.

Powrót