Prografen Graphene Strong PETG używany do budowy dronów

Druk 3D to innowacyjna technologia, która nie tylko zmienia sposób, w jaki projektujemy i produkujemy różnego rodzaju przedmioty, ale także odgrywa kluczową rolę w przemyśle dronów. Zaawansowane materiały drukarskie, takie jak filament Prografen Graphene Strong PETG, mają ogromny wpływ na jakość, wytrzymałość i możliwości personalizacji komponentów dronów, w tym ram, osłon i wsporników kontrolerów lotu.
Wykorzystanie nowoczesnych materiałów drukarskich rewolucjonizuje produkcję komponentów dronów pod wieloma względami:

1. **Lekkość i Wytrzymałość**: Filamenty takie jak Graphene Strong PETG łączą wyjątkową wytrzymałość z niską masą, co jest kluczowe dla dronów. Lekkie komponenty pozwalają na zwiększoną efektywność lotu i osiągi, jednocześnie zachowując odporność na obciążenia dynamiczne.

2. **Personalizacja i Dostosowanie**: Druk 3D umożliwia projektantom tworzenie niestandardowych kształtów i konstrukcji, które doskonale odpowiadają specyficznym wymaganiom danego projektu. To otwiera drzwi do tworzenia unikalnych komponentów, które poprawiają zarówno wydajność, jak i estetykę dronów.

3. **Szybkość Prototypowania**: Proces druku 3D pozwala na szybkie tworzenie prototypów i iteracyjne wprowadzanie poprawek. To niezwykle istotne przy projektowaniu skomplikowanych komponentów, takich jak osłony czy wsporniki kontrolerów lotu.
Zastosowanie Zaawansowanych Filamentów w Produkcji Dronów
Zastosowanie zaawansowanych filamentów do produkcji różnych komponentów dronów, takich jak osłony czy wsporniki kontrolerów lotu, przynosi liczne korzyści:
– **Ochrona i Stabilność**: Osłony drukowane z zaawansowanych materiałów są bardziej odporne na uderzenia i wibracje, które mogą wystąpić podczas lotu. To zapewnia większą ochronę wrażliwych komponentów dronów.

– **Zoptymalizowana Konstrukcja**: Wykorzystanie druku 3D pozwala na tworzenie zoptymalizowanych struktur, które są lekkie, ale jednocześnie wytrzymałe. Wsporniki kontrolerów lotu, optymalnie zaprojektowane i wydrukowane, mogą znacząco wpłynąć na stabilność lotu.
– **Elastyczność Projektowania**: Druk 3D daje projektantom swobodę w eksperymentowaniu z różnymi wzorami i kształtami. To pozwala na stworzenie komponentów, które idealnie pasują do konkretnych wymagań lotu.


Przyszłość Dronów i Technologii Materiałów Drukarskich

Przemysł dronów wciąż ewoluuje, a zastosowanie zaawansowanych materiałów drukarskich stanowi jeden z kluczowych aspektów tej ewolucji. Filamenty takie jak Prografen Graphene Strong PETG są tylko przykładem innowacyjnych materiałów, które już teraz wpływają na projektowanie i produkcję dronów.

W miarę rosnącej dostępności i rozwijających się technologii materiałów drukarskich można spodziewać się, że komponenty dronów staną się jeszcze bardziej wytrzymałe, lekkie i zindywidualizowane. Druki 3D będą nadal odgrywać kluczową rolę w prototypowaniu, projektowaniu i produkcji, przyczyniając się do poprawy zarówno wydajności, jak i jakości dronów.

Podsumowanie

Zastosowanie zaawansowanych materiałów drukarskich, takich jak filament Prografen Graphene Strong PETG, w produkcji komponentów dronów, to krok w przyszłość dla przemysłu lotniczego. Lekkość, wytrzymałość i elastyczność projektowania oferowane przez te materiały przekładają się na wyższą efektywność lotu i większe możliwości personalizacji.

Już dziś zapraszamy do zakupu naszych filamentów z serii Graphene Strong na:
https://prografen.com/kategoria-produktu/filamenty-z-grafenem/

Prografen Strong – Grafenowa wytrzymałość

Druk 3D, będący technologią wytwarzania trójwymiarowych przedmiotów na podstawie modeli komputerowych, rozwija się w imponującym tempie. Wraz z wprowadzeniem różnorodnych materiałów do druku, konsumenci mogą cieszyć się wydajniejszymi, trwałymi i bardziej odpornymi na ekstremalne warunki wydrukami. W niniejszym artykule skupimy się na porównaniu dwóch materiałów: PLA Graphene Strong i PETG Graphene Strong w kontekście zastosowania w kołach do kosiarki automatycznej, która jest poddana warunkom atmosferycznym.

PLA Graphene Strong – Grafenowa wytrzymałość

PLA Graphene Strong to materiał, który powstał dzięki połączeniu tradycyjnego PLA (polilaktydu) z grafenem. Dzięki temu połączeniu PLA Graphene Strong staje się idealnym kandydatem na wydruki do zastosowań wymagających wyjątkowej wytrzymałości i odporności na ekstremalne warunki.

PETG Graphene Strong – Wytrzymałość i elastyczność

PETG Graphene Strong to kolejny popularny materiał stosowany w druku 3D. Jest to termoplastyczny polimer, który charakteryzuje się wyjątkową wytrzymałością mechaniczną, a zarazem elastycznością. Jego odporność na uszkodzenia i trwałość sprawiają, że jest często wybierany do wydruków użytkowych, takich jak elementy mechaniczne czy detale eksploatowane na zewnątrz.

Eksperyment: Koła do kosiarki automatycznej

W celu porównania wytrzymałości PLA Graphene Strong i PETG Graphene Strong, przeprowadziliśmy eksperyment na dwóch kołach, które zamontowaliśmy w kosiarce automatycznej. Urządzenie to zostało postawione na dworze od początku marca do dnia dzisiejszego, a więc było poddane intensywnemu działaniu czynników atmosferycznych, takich jak minusowe temperatury, wiatr, deszcze i intensywne działanie promieni słonecznych.

Wyniki: Odporność na warunki atmosferyczne

Po długim okresie ekspozycji na surowe warunki pogodowe, oba koła zachowały swoją formę i funkcjonalność. W przypadku obu materiałów, nie zaobserwowano żadnych widocznych uszkodzeń ani pęknięć na powierzchniach. Zarówno PLA Graphene Strong, jak i PETG Graphene Strong wykazały doskonałą odporność na zmienne warunki atmosferyczne.

Podsumowanie: Wytrzymałość w każdych warunkach

Eksperyment wyraźnie pokazał, że zarówno PLA Graphene Strong, jak i PETG Graphene Strong są materiałami, które doskonale sprawdzają się w trudnych warunkach atmosferycznych. Wydrukowane z nich koła do kosiarki automatycznej okazały się nie tylko trwałe, ale również odporne na działanie czynników zewnętrznych, takich jak deszcz, wiatr, promienie słoneczne i mrozy.

Warto zauważyć, że różnice między obydwoma materiałami nie są znaczące w kontekście wytrzymałości podczas eksploatacji na zewnątrz. PLA Graphene Strong może wykazywać nieco większą sztywność, podczas gdy PETG Graphene Strong ma nieco większą elastyczność. Ostateczny wybór między tymi materiałami może zależeć od indywidualnych preferencji i wymagań konkretnego zastosowania.


Podsumowując, druk 3D stał się potężnym narzędziem w produkcji elementów poddawanych surowym warunkom atmosferycznym. Materiały takie jak PLA Graphene Strong i PETG Graphene Strong dostarczają użytkownikom trwałych, wydajnych i niezawodnych wydruków, które utrzymują swoją jakość nawet w ekstremalnych warunkach.
Już dziś zapraszamy do składania zamówień naszych filamentów:
https://prografen.com/kategoria-produktu/filamenty-z-grafenem/

Model kół ściągnięty z:
https://www.printables.com/pl/model/177210-wheel-worx-landroid-m500plus-wr165e

RAPID 2023 – Premiera naszego filamentu w USA

Dziś ogłosiliśmy premierę naszego filamentu w Stanach Zjednoczonych podczas targów Rapid 2023.
Nasz filament będzie dostępny na rynku amerykańskim już pod koniec maja 2023!

Regulamin konkursu „Techniczne wykorzystanie druku 3D”

REGULAMIN KONKURSU: „Techniczne wykorzystanie Druku 3D”

 

 1. Organizatorem konkursu „Techniczne wykorzystanie Druku 3D ” jest Advanced Graphene Products ul. Antoniego Wysockiego 4, 66-002 Zielona Góra : NIP: 929 184 7897 , REGON: 081062890 (dalej „Organizator”).

 

 1. Nagrody w Konkursie zapewnia Advanced Graphene Products ul. Antoniego Wysockiego 4, 66-002 Zielona Góra : NIP: 929 184 7897 , REGON: 081062890

 

 1. Konkurs nie jest w żaden sposób wspierany, sponsorowany, organizowany czy powiązany z serwisem Instagram oraz Facebook. Serwis Instagram oraz Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs, a wszelkie pytania, komentarze i reklamacje powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram oraz Facebook. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portali Instagram oraz Facebook z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram lub Facebook roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

 

 

 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 17.02.2023 i trwa do dnia 24.02.2023
 2. Uczestnicy są nagradzani za zdjęcia wykonanych wydruków technicznych metodą FDM przy użyciu filamentów wraz z oznaczeniem profilu Prografen które będą opublikowane w tym okresie. Publiczne ogłoszenie wyników odbywa najpóźniej do dnia 27.02.2023
 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, właściwego przebiegu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział – w tym Zwycięzców, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. W skład Komisji wejdą 3 osoby wytypowane przez Organizatora.

 

 1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która:

1.1.  jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych

1.2.  nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem

1.3.  zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia,

1.4.  wykonała Zadanie Konkursowe.

 

2.Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1.1-1.4 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

 

3.Warunkiem uczestnictwa, jest akceptacja niniejszego Regulaminu, a udział w Konkursie i udostępnianie danych na potrzebę Konkursu jest dobrowolne.

 

4.Do Konkursu należy zgłaszać się osobiście – niedozwolonym jest zakładanie fikcyjnych kont na potrzebę uczestnictwa w Konkursie lub posiłkowanie się danymi i kontami osób trzecich. Dane na osobistym profilu serwisu Instagram oraz Facebook muszą być zgodne z rzeczywistością.

 

 

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na serwisie Instagram oraz Fecebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.instagram.com/prografen/

https://www.facebook.com/Prografen

 

 1. Zadanie Konkursowe polega na:

2.1 Dodaniu zdjęcia ukazującego techniczne wykorzystanie druku 3d na swoim profilu.

2.2 Oznaczeniu na dodanym zdjęciu profilu Prografen (Instagram lub Facebook)

 1. Udział w Konkursie biorą wpisy/komentarze związane z tematyką Konkursu, nie zawierają treści łamiących prawo, naruszających dobre obyczaje i godność innych osób oraz takie, co do których Uczestnik wykazuje prawa autorskie.

 

 1. Celem zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator wybierze 3 najciekawsze prace i nagrodzi je odpowiednio:

1miejsce – 3x1kg wybranego, dostępnego na magazynie filamentu Prografen

2miejsce – 2x1kg wybranego, dostępnego na magazynie filamentu Prografen

3miejsce – 1x1kg wybranego, dostępnego na magazynie filamentu Prografen

 

 1. Administratorzy profilu Prografen mają obowiązek usuwać komentarze/wpisy naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

 1. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis Instagram lub Facebook do maksymalnie 7 ( siedmiu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

 

 1. Nagrodami w Konkursie „Techniczne wykorzystanie druku 3D” przez Advanced Graphene Products, jest łącznie 6kg filamentu marki Prografen

 

 1. Zwycięzca zostanie poinformowani o wygranej poprzez prywatną wiadomość na portalu Instagram lub Facebook wysłaną z oficjalnego Prografen. Warunkiem otrzymania nagrody w postaci paczki zawierającej filament jest przesłanie do dnia 10.03.2023 prywatniej wiadomości zwrotnej, w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy, adres e-mail oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość).
 2. W przypadku podania nieprawidłowych danych lub niewypełnienie obowiązków z §5., pkt. 2 w ciągu 7 dni roboczych, Laureat traci prawo do Nagrody.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieargumentowania wyboru komentarzy.

 

 1. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następujących oświadczeń i zobowiązań: Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika, Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. Korzystanie przez Advanced Graphene Productsz Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem. Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe może zostać wykorzystane na potrzeby reklamy marki Advanced Graphene Products w dowolnych mediach i nośnikach (w zakresie, jaki obejmuje licencja, o której mowa poniżej). Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat od umieszczenia Zadania Konkursowego w serwisie Instagram lub Facebook w zakresie autorskich praw na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona na polach wprowadzania do obrotu publicznego wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania w wybranym miejscu i czasie (w Internecie), wykorzystania Zadania Konkursowego w charakterze promocyjnym lub reklamowym i zezwolenia na tworzenie i eksploatację opracowań Zadania Konkursowego, łączenie go z innymi dobrami. Organizator ma prawo udzielania sublicencji. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec Organizatora swoich autorskich praw osobistych w stosunku do Zadania Konkursowego. Organizator może wezwać zwycięzcę do zawarcia odpowiedniej umowy na piśmie celem przeniesienia praw do Zadania Konkursowego. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych: 1. niezgodnych z regulaminem serwisu Instagram i Facebook, 2. niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu, 3. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa; 4. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich; 5. zawierających logotypy chronione prawami autorskimi

 

 1. Prawo do Nagrody nie może zostać przeniesione na inne osoby. Nie można również uzyskać wypłacenia równowartości Nagrody. W przypadku rezygnacji Laureata z Nagrody, Organizator ma prawo przekazać ją innemu Uczestnikowi biorącemu udział w Konkursie.

 

 

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Advanced Graphene Products ul. Antoniego Wysockiego 4, 66-002 Zielona Góra : NIP: 929 184 7897 , REGON: 081062890.Dane osobowe są przetwarzane w zakresie nazwy profilu na portalu Instagram i Facebook, imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego, wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z przeprowadzeniem Konkursu, tj. w celach związanych z prawem danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z przepisami obowiązującej w Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2002 roku, numer 101, pozycja 926, z późniejszymi zmianami), a od 25 maja 2018 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane te zostaną usunięte po zakończeniu okresu możliwości wnoszenia reklamacji. Administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach związanych z realizacją niniejszego Konkursu (uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej) i na czas niezbędny dla realizacji wyżej wskazanych celów. Udział w Konkursie jest dobrowolny, natomiast przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z Konkursem, ma w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do żądania przeniesienia swoich danych, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 

 

1.Regulamin Konkursu dostępny jest pod adresem: https://prografen.com/2023/02/17/regulamin-konkursu-techniczne-wykorzystanie-druku-3d/

 1. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się na serwisie Instagram oraz Facebook i stronach internetowych Organizatora. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.

 

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: orders@prografen.com . Organizator ma obowiązek odnieść się do nich do 5 (pięciu) dni roboczych.

 

Firma LOOQ wybiera filament Prografen

Firma LOOQ ze Świebodzina, która zajmuje się wykonywaniem wydruków 3d na zlecenie postanowiła zaopatrzyć swoją drukarnię w filamenty Prografen.
Zapytaliśmy Pana Łukasza Hańdziuk właściciela firmy, dlaczego wybór padł właśnie na markę Prografen.

„Obecnie rynek filamentu w Polsce i na świecie jest bardzo zróżnicowany i znalezienie produktu dobrej jakości w odpowiedniej cenie bywa problematyczne.
Już podczas pierwszych prób produktów Prografen PLA oraz PETG z grafenem zauważyłem, że uzyskany czarny kolor wydruku jest bardzo głęboki. Stwierdziłem wówczas, że warto będzie spróbować czegoś nowego na rynku i po wielu testach i wydrukach wiem, że była to bardzo dobra decyzja.

Filament z grafenem pozwala na uzyskanie matowej powierzchni wydruku w niższych temperaturach, natomiast podniesienie temperatury hotendu pozwala na uzyskanie połysku na drukowanej powierzchni.
Ważną dla mnie cechą jest również powtarzalność koloru, którą uzyskuję przy zastosowaniu produktów Prografen.
Drukowanie obudów do mikrokomputerów przy użyciu filamentów z grafenem jest proste i powtarzalne

Gama kolorów, którą oferuje Prografen pozwala mi również na realizację różnych zleceń: od ozdób świątecznych przez obudowy do mikrokomputerów po ruchome zabawki dla dzieci.
Prografen jest dla mnie optymalnym produktem dzięki któremu wiemy że każdy wydruk będzie udany.
Zachowanie średnicy filamentu, próżniowe pakowanie produktu, ekologiczne opakowanie: to jedne z wielu zalet jakie do zaoferowania ma Prografen.”

Z Panem Łukaszem można się skontaktować pod adresem lukasz@handziuk.pl

Dziękujemy Panu Łukaszowi za okazane zaufanie i zachęcamy również Państwa do skorzystania z naszej oferty.

Nasi specjaliści są do dyspozycji pod adresami:

m.kucharski@agp-corp.com
orders@prografen.com

Sklep Prografen: https://prografen.com/sklep/
PS.
W nadchodzącym okresie świątecznym warto zwrócić uwagę na ciekawy projekt pod adresem:
https://www.thingiverse.com/thing:1913982
Przy użyciu trybu „waza” i średniej prędkości wydruku 50mm/s, produkt będzie gotowy w około 2godziny i na pewno stanie się miłym dodatkiem do wystroju domowego lub biurowego.

Black Week w Prografen.com

Z okazji Black Weeks, AGP uruchamia promocyjną sprzedaż obniżając cenę o 50%.
To idealna okazja by wypróbować, czy filamenty Prografen spełniają Pańśtwa wymagania.
Promocja dostępna jest w sklepie Prografen, i na portalach Allegro i Amazon.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą obecną ofertą https://prografen.com/sklep/ .
Na wszelkie pytania odnośnie filamentów, chętnie odpowiedzą specjaliści pod mailem:
orders@prografen.com
m.kucharski@agp-corp.com

Nasz sklep na Allegro https://allegro.pl/uzytkownik/Prografen

Nasz sklep na Amazon https://tinyurl.com/2z2pef93

Targi RAPID + TCT w Detroit

Targi RAPID + TCT w Detroit za nami. Mieliśmy okazję zaprezentować unikatowe właściwości filamentu z grafenem. Nasze biodegradowalne opakowania wykonane w tektury z recyclingu to nowa jakość w branży. Filament z grafenem posiada właściwości, które pozwalają na precyzyjny druk nawet bardzo skomplikowanych elementów. Przenieś swój druk 3D na wyższy poziom. Sprawdź nas już dziś i zamów próbki! Print the future!

3 największe zalety filamentu PLA z grafenem – doświadczenia z druku 3D

Miałem przyjemność przetestować filament PLA z grafenem od Prografen i od razu na początku muszę przyznać, że dawno druk 3D na PLA nie sprawił mi tyle radości, ale po kolei.

Opakowanie

Pudełko, w które zapakowany jest szpula z materiałem jest ciekawe, minimalistyczne, ale jednocześnie wzór ma szanse przyciągnąć uwagę i wyróżnić je spośród podobnych produktów na rynku. Na uwagę zasługuje fakt, że wykonane jest z tektury pochodzącej z recyklingu. To samo dotyczy szpuli, na którą nawinięty jest filament i muszę przyznać, że było to jednym z pozytywnych zaskoczeń. Przez zastosowany materiał szpula wydaje się odrobinę lżejsza od tradycyjnych, wykonanych z tworzywa i dzięki temu podawanie materiału jest sprawniejsze. Początkowo miałem trochę obaw, że w trakcie pracy tektura zacznie się wycierać obsypując filament PLA drobinkami tektury, ale w trakcie druków nie zaobserwowałem nic podobnego tak więc, dla mnie, jest to jeden z większych pozytywów, ponieważ ułatwia późniejszy recykling.

Pierwszym drukiem wykonanym na testowanym filamencie PLA była wieża temperatur, co jest dobrą praktyką i powinno być robione przy każdym materiale, nawet pochodzącym od tego samego producenta w celu minimalizacji późniejszych negatywnych doświadczeń. Wieża temperatur wykazała, że materiał najlepiej powinien się przetwarzać w temperaturach od 210C do 220C, jednakże początkowe testy w temperaturach 210C do 215C z różnych powodów albo się nie udały (nie sklejanie się warstw, brak albo słabe połączenie z powierzchnią roboczą itd.) albo końcowe druki nie były zadowalające pod kątem jakości odwzorowania modeli. W momencie rozpoczęcia druków w temperaturze 220C wcześniejsze problemy przestały występować, co ma bezpośredni związek z jedną z właściwości grafenu, czyli dobrym przewodnictwem ciepła. W związku z tym, że grafen szybciej odprowadza ciepło na zewnątrz zdecydowanie szybciej zastyga, co wymaga wyższej temperatury na dyszy. Późniejsze druki najpopularniejszego modelu testowego „Benchy” zdają się potwierdzać moje obserwacje.

Same druki, po dobraniu parametrów, wychodziły bardzo czysto. Warstwy łączyły się idealnie bez śladów nadtopień tworząc gładkie, równe powierzchnie, nie wystąpiło też „nitkowanie”. Materiał pozwala też na bardzo dobre odwzorowanie detali modelu i nie „gubi” wymiarów ani kształtów dzięki minimalnemu skurczowi.

Po druku Benchy przyszedł moment na testy na modelach trudniejszych, tzw. „print-in-place”, czyli takich których części są ruchome i powinny takie pozostać po skończonym druku i zdjęciu modelu z powierzchni roboczej. W tych przypadkach też nie stwierdzono problemów a wręcz, odnoszę wrażenie, że dzięki przewodnictwu grafenu, trudniejsze elementy, o mniejszych tolerancjach, nie zgrzały i nie scaliły się w jedną bryłę. Na uwagę zasługuje też fakt, że na tyle na ile jestem w stanie stwierdzić w warunkach domowego druku 3D, PLA Graphene od Prografen ma bardzo dobre właściwości mechaniczne, odporność na ścieranie, więc nawet po dość intensywnym skręcaniu i rozkręcaniu Dragon Egg na gwintach nie wystąpiły odkształcenia, a nalot powstały w wyniku tarcia o siebie powierzchni jest minimalny.

Zachęcony wcześniejszymi sukcesami i dla przekory – no w końcu coś się musi nie udać – postanowiłem zobaczyć, jak ten materiał da sobie radę z „Tower of Pi” bez wypełnienia. Geometria tego modelu w zasadzie uniemożliwia poprawny druk na drukarkach FDM ze względu na nawisy, bez wcześniejszego dopasowania i zrobienia podpór toteż, po 11h druku, spodziewałem się zastać sporo zmarnowanego materiału. Ku mojemu zdziwieniu model został wydrukowany i choć oczywiście niektóre elementy nie zostały odtworzone lub uszkodzone to mój odbiór tego materiału stał się jeszcze bardziej pozytywny. W celu dodatkowego sprawdzenia, jak sobie poradzi z dużą ilością cienkich ścianek blisko siebie, postanowiłem wydrukować „Tower of Pi” ponownie, tym razem z wypełnieniem i muszę przyznać, że choć spodziewałem się nitkowania to było ono zdecydowanie mniejsze niż to, na co się przygotowałem.

Moim zdaniem, świetny produkt mający szanse zdobyć wielu sympatyków a druk na nim sprawił mi wiele przyjemności.

 

Marcin J. Kalinowski | Heydash Workshop

Rodzaje filamentów i ich właściwości

PROGRAFEN – FILAMENT PLA Z GRAFENEM – łączy zalety tworzyw ABS i PLA

Jest to materiał kompozytowy zawierający nanododatek w postaci płatków grafenu. Dzięki niemu filament cechuje się wysoką wytrzymałością i trwałością w stosunku do tworzywa bazowego PLA.
Filamenty PLA i PET-G wzbogacone są płatkami grafenu, które wyraźnie poprawiają takie właściwości materiałów bazowych, jak moduł sprężystości, czy wytrzymałość na rozciąganie.

Materiał ten jest świetną alternatywą dla ABS, oferując wysokie właściwości mechaniczne (podobne do ABS) oraz łatwość drukowania charakterystyczną dla PLA. Co ważne nie wydziela przykrego zapachu podczas drukowania i daje możliwość skutecznego drukowania przy użyciu każdego rodzaju drukarki.

Jeśli chodzi o branże, które wykorzystują ten filament to są to m.in.: telekomunikacja, medycyna, przemysł samochodowy, lotniczy i kosmiczny. W codziennym wydruku można je z powodzeniem wykorzystywać do druku prototypów, elementów konstrukcyjnych, zabawek oraz materiałów codziennego użytku.

ABS – wytrzymały i popularny

Za sprawą swoich właściwości ABS zyskał dużą popularność w przemyśle – służy m.in. do produkcji wszelkiego rodzaju obudów, przycisków, uchwytów i innych. Jest trwały, wytrzymały i oferuje dobry stosunek ceny do jakości. ABS cechuje wysoka twardość, odporność na uderzenia i ścieranie oraz dobra tolerancja wysokich temperatur. Nie jest jednak odporny na UV, kruszejąc po długim czasie wystawienia na światło słoneczne.

ABS może powodować problemy podczas procesu druku 3D ze względu na duży skurcz materiału. Jego stosowanie wymaga wysokiej temperatury wytwarzania, lub korzystania z podgrzewanego stołu roboczego.

PLA – biodegradowalny i idealny do prototypowania

PLA to najpopularniejszy materiał do druku 3D. PLA nazywany jest „zielonym plastikiem”. Wytworzony jest z naturalnych składników takich jak skrobia kukurydziana czy trzcina cukrowa, dzięki czemu jest materiałem biodegradowalnym i bezpiecznym. Nie wydziela szkodliwych oparów podczas procesu. Jest dobrym wyborem dla początkujących użytkowników, a także tych, którzy chcą bezproblemowo uzyskać duży wydruk o dobrej dokładności wymiarowej. Niestety posiada też wady: niższa wytrzymałość w stosunku do ABS i ograniczoną elastyczność.

PGA – dobry do elementów konstrukcyjnych

Kwas poliglikolowy (PGA) to biodegradowalny polimer termoplastyczny. Filament PGA doskonale sprawdza się w wydrukach konstrukcyjnych. Idealny do produkcji prototypów i wydruków, które potrzebują mocnej i trwałej kostrukcji.

Druk 3D

Druk 3D (druk przestrzenny) to innowacyjna technologia produkcji pozwalająca tworzyć przestrzenne obiekty, które odwzorowują cyfrowe modele. Druk 3D wykonujemy za pomocą filamentu (żyłki wykonanej z tworzywa) na specjalnej drukarce 3D.

Drukarka nanosi na siebie warstwy w technologii przyrostowej zgodnie z wgranym projektem cyfrowym. Aby drukować w technice 3D potrzebujemy cyfrowego modelu 3D danego obiektu, który chcemy stworzyć. Możemy go zaprojektować w programach modelujących w 3D (np. z CAD – computer aided design), lub wspomóc się skanerem 3D, który zeskanuje rzecz, którą zamierzamy wydrukować. Plik cyfrowy dokładnie instruuje drukarkę o tym, jak ma stworzyć konkretny przedmiot 3D. Robi to dzieląc dany obiekt na warstwy i szczegółowo opisując wymiary każdej z nich. Przestrzenny druk 3D jako nowoczesna technologia znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach.

Różne branże przyswoiły techniki druku 3D ponieważ znacząco pozwala on zwiększyć wydajność produkcji oraz realnie obniżyć jej koszty. Druk 3D w masowej produkcji jest tańszą alternatywą niż każdy inny proces produkcyjny. Jest też najszybszą opcją budowy prototypów.

Co można stworzyć wykorzystując druk 3D?